M E G H Í V Ó


Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club
közgyűlésére
melynek


Ideje: 2018. július 31. (kedd) 1700 óra


Helye: KISKUNHALAS, KRK. SZILÁDY ÁRON GIMNÁZIUM TERME (6400
Kiskunhalas, Kossuth utca 14.)

 

 


Napirendi pontok:


1./ Levezető elnök, szavazatszámlálók, jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők
megválasztása

2./ Kecskeméti Törvényszék Pk.60.027/2011/62. szám alatt meghozott végzésében
foglaltak ismertetése, megtárgyalása és annak megfelelően az egyesület módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának elfogadása

Kérem a tagokat, hogy az alapszabály módosításra tekintettel az egyesület közgyűlésén
személyesen részt venni szíveskedjenek minél nagyobb számban.
Tájékoztatom a tagokat, hogy amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem lenne
határozatképes, úgy az eredeti napirendi pontok tekintetében megismételt közgyűlés tartására
kerül sor.

A megismételt közgyűlés ideje: 2018. augusztus 07. (kedd) 1700 óra
A megismételt közgyűlés helye: KISKUNHALAS, KRK. SZILÁDY ÁRON
GIMNÁZIUM TERME (6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 14.)

A megismételt közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, az eredeti
napirendbe felvett kérdésekben.

Tekintettel a napirendi pont fontosságára, megjelenésére feltétlenül számítok!


Kiskunhalas, 2018. július 13.

Kárászné Botka Nóra sk
megválasztott elnök

 

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.